کمترین: 
909.9
بیشترین: 
909.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 20 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 شهریور 1396 , 909.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":909.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398