کمترین: 
889.2
بیشترین: 
889.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 20 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 889.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":889.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398