کمترین: 
11062.8
بیشترین: 
11062.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 20 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 11062.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":11062.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398