کمترین: 
430.4
بیشترین: 
430.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 20 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 430.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":430.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398