کمترین: 
538.7
بیشترین: 
538.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 20 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 538.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":538.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398