کمترین: 
419.8
بیشترین: 
419.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 20 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 شهریور 1396 , 419.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":419.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398