کمترین: 
3513.8
بیشترین: 
3513.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 3513.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":3513.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398