کمترین: 
2747.2
بیشترین: 
2747.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 20 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 شهریور 1396 , 2747.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":2747.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398