کمترین: 
3076.6
بیشترین: 
3076.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 20 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 3076.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":3076.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398