کمترین: 
513
بیشترین: 
513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 20 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":513}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398