کمترین: 
977.8
بیشترین: 
977.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 20 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 977.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":977.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399