کمترین: 
908
بیشترین: 
908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 20 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 908 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":908}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398