کمترین: 
4396.8
بیشترین: 
4396.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 20 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 20 شهریور 1396 , 4396.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":4396.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398