کمترین: 
4007.7
بیشترین: 
4007.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 20 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 20 شهریور 1396 , 4007.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":4007.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398