کمترین: 
3335.4
بیشترین: 
3335.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 20 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 شهریور 1396 , 3335.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":3335.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398