کمترین: 
1241000
بیشترین: 
1241000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 1241000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 16:30","price":1241000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398