کمترین: 
9
بیشترین: 
9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 19 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 14:10","price":9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398