کمترین: 
2400
بیشترین: 
2400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 19 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 2400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 14:10","price":2400}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399