کمترین: 
3900
بیشترین: 
3906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 19 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 شهریور 1396 , 3900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 11:20","price":3905},{"date":"1396/06/19 11:50","price":3906},{"date":"1396/06/19 12:10","price":3905},{"date":"1396/06/19 12:20","price":3903},{"date":"1396/06/19 12:50","price":3901},{"date":"1396/06/19 13:00","price":3900},{"date":"1396/06/19 13:40","price":3901},{"date":"1396/06/19 15:50","price":3900},{"date":"1396/06/19 16:00","price":3901},{"date":"1396/06/19 16:50","price":3900}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398