کمترین: 
665000
بیشترین: 
667000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 19 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 665000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 11:18","price":667000},{"date":"1396/06/19 12:24","price":666000},{"date":"1396/06/19 16:24","price":665000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399