کمترین: 
500
بیشترین: 
508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 19 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":500},{"date":"1396/06/19 11:10","price":502},{"date":"1396/06/19 11:40","price":505},{"date":"1396/06/19 11:50","price":508},{"date":"1396/06/19 12:00","price":506},{"date":"1396/06/19 13:10","price":508},{"date":"1396/06/19 13:20","price":505},{"date":"1396/06/19 14:00","price":508},{"date":"1396/06/19 14:10","price":506},{"date":"1396/06/19 14:20","price":505},{"date":"1396/06/19 14:30","price":507},{"date":"1396/06/19 14:40","price":506},{"date":"1396/06/19 14:50","price":507},{"date":"1396/06/19 15:00","price":506},{"date":"1396/06/19 15:20","price":507},{"date":"1396/06/19 15:30","price":506}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398