کمترین: 
491
بیشترین: 
495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 19 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 شهریور 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":491},{"date":"1396/06/19 11:40","price":493},{"date":"1396/06/19 11:50","price":495},{"date":"1396/06/19 12:00","price":494},{"date":"1396/06/19 13:10","price":495},{"date":"1396/06/19 13:20","price":494},{"date":"1396/06/19 14:00","price":495},{"date":"1396/06/19 14:10","price":494},{"date":"1396/06/19 14:30","price":495},{"date":"1396/06/19 14:40","price":494},{"date":"1396/06/19 14:50","price":495},{"date":"1396/06/19 15:00","price":494},{"date":"1396/06/19 15:20","price":495},{"date":"1396/06/19 15:30","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398