کمترین: 
3181
بیشترین: 
3187
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 19 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 19 شهریور 1396 , 3186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":3181},{"date":"1396/06/19 11:10","price":3182},{"date":"1396/06/19 12:00","price":3184},{"date":"1396/06/19 13:10","price":3182},{"date":"1396/06/19 13:20","price":3186},{"date":"1396/06/19 14:00","price":3182},{"date":"1396/06/19 14:10","price":3187},{"date":"1396/06/19 14:20","price":3186},{"date":"1396/06/19 14:40","price":3187},{"date":"1396/06/19 14:50","price":3186},{"date":"1396/06/19 15:00","price":3187},{"date":"1396/06/19 15:20","price":3186},{"date":"1396/06/19 15:30","price":3187},{"date":"1396/06/19 17:10","price":3186}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398