کمترین: 
3306
بیشترین: 
3342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 19 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 شهریور 1396 , 3310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":3306},{"date":"1396/06/19 10:40","price":3313},{"date":"1396/06/19 10:50","price":3320},{"date":"1396/06/19 11:10","price":3325},{"date":"1396/06/19 11:40","price":3336},{"date":"1396/06/19 11:50","price":3342},{"date":"1396/06/19 12:00","price":3339},{"date":"1396/06/19 12:10","price":3332},{"date":"1396/06/19 12:20","price":3327},{"date":"1396/06/19 12:50","price":3319},{"date":"1396/06/19 13:00","price":3318},{"date":"1396/06/19 13:10","price":3317},{"date":"1396/06/19 13:20","price":3316},{"date":"1396/06/19 13:30","price":3312},{"date":"1396/06/19 13:40","price":3311},{"date":"1396/06/19 13:50","price":3309},{"date":"1396/06/19 14:10","price":3308},{"date":"1396/06/19 14:20","price":3309},{"date":"1396/06/19 15:50","price":3310}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398