کمترین: 
1176
بیشترین: 
1210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 19 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 1178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":1210},{"date":"1396/06/19 10:30","price":1208},{"date":"1396/06/19 10:40","price":1206},{"date":"1396/06/19 11:10","price":1208},{"date":"1396/06/19 11:20","price":1207},{"date":"1396/06/19 11:40","price":1198},{"date":"1396/06/19 11:50","price":1193},{"date":"1396/06/19 12:00","price":1190},{"date":"1396/06/19 12:50","price":1180},{"date":"1396/06/19 13:10","price":1181},{"date":"1396/06/19 13:20","price":1180},{"date":"1396/06/19 13:50","price":1177},{"date":"1396/06/19 14:00","price":1176},{"date":"1396/06/19 14:10","price":1178},{"date":"1396/06/19 14:20","price":1176},{"date":"1396/06/19 14:30","price":1178}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398