کمترین: 
1072
بیشترین: 
1074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 19 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 1072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":1073},{"date":"1396/06/19 11:40","price":1074},{"date":"1396/06/19 12:00","price":1073},{"date":"1396/06/19 12:50","price":1072},{"date":"1396/06/19 13:10","price":1074},{"date":"1396/06/19 13:20","price":1072},{"date":"1396/06/19 14:00","price":1074},{"date":"1396/06/19 14:10","price":1072},{"date":"1396/06/19 14:30","price":1074},{"date":"1396/06/19 14:40","price":1072},{"date":"1396/06/19 14:50","price":1074},{"date":"1396/06/19 15:00","price":1072},{"date":"1396/06/19 15:20","price":1074},{"date":"1396/06/19 15:30","price":1072}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398