کمترین: 
83255.7
بیشترین: 
83400.9
قیمت شاخص بورس امروز 19 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 83255.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 10:10","price":83400.9},{"date":"1396/06/19 12:40","price":83273.2},{"date":"1396/06/19 12:50","price":83255.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398