کمترین: 
697.3
بیشترین: 
697.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 19 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 697.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":697.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398