کمترین: 
1959.3
بیشترین: 
1959.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 19 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 1959.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":1959.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398