کمترین: 
10062.8
بیشترین: 
10062.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 19 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 شهریور 1396 , 10062.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":10062.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398