کمترین: 
794
بیشترین: 
794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 794 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":794}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399