کمترین: 
426.5
بیشترین: 
426.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 19 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 426.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":426.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398