کمترین: 
2458.5
بیشترین: 
2458.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 شهریور 1396 , 2458.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":2458.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398