کمترین: 
3162.8
بیشترین: 
3162.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 19 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 3162.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":3162.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398