کمترین: 
285.1
بیشترین: 
285.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 19 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 285.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":285.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399