کمترین: 
8661.2
بیشترین: 
8661.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 19 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 8661.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":8661.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398