کمترین: 
906.1
بیشترین: 
906.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 19 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 شهریور 1396 , 906.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":906.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398