کمترین: 
888.2
بیشترین: 
888.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 19 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 888.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":888.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398