کمترین: 
11073.5
بیشترین: 
11073.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 19 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 11073.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":11073.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399