کمترین: 
430.5
بیشترین: 
430.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 19 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 430.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":430.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399