کمترین: 
538.6
بیشترین: 
538.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 19 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 538.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":538.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398