کمترین: 
420.1
بیشترین: 
420.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 19 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 شهریور 1396 , 420.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":420.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398