کمترین: 
3527.4
بیشترین: 
3527.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 3527.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":3527.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398