قیمت دلار کانادا مورخ 19 شهریور 1396

کمترین: 
2740.8
بیشترین: 
2740.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 19 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 شهریور 1396 , 2740.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":2740.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397