قیمت ین ژاپن مورخ 19 شهریور 1396

کمترین: 
3089.8
بیشترین: 
3089.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن مورخ 19 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 3089.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":3089.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398