قیمت یوان چین مورخ 19 شهریور 1396

کمترین: 
514.3
بیشترین: 
514.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 19 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 شهریور 1396 , 514.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":514.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397