کمترین: 
976.2
بیشترین: 
976.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 19 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 976.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":976.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398