کمترین: 
906.8
بیشترین: 
906.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 19 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 شهریور 1396 , 906.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":906.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398