کمترین: 
4397.1
بیشترین: 
4397.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 19 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 شهریور 1396 , 4397.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":4397.1}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398