کمترین: 
3332
بیشترین: 
3332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 19 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 شهریور 1396 , 3332 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/19 09:10","price":3332}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398